Marna Ernst, 2018 matrikulant van Privaatskool Hoëveldrif, het tydens die IEB (onafhanklike eksamenraad) eksamen drie onderskeidings en vyf 6’e verwerf. Sy het in BCVO ’n tweede beste prestasie in Wiskunde behaal, nl. 94%. In BCVO was daar slegs 2 leerlinge wat bo 90% vir Wiskunde behaal het.

Marna is by die NWU as Chemiese Ingenieur-student ingeskryf. Ons skool se leerlinge en personeel is baie trots op haar en wens haar net die beste toe vir haar toekoms.

She summited with her father, Craig Botha and described the experience with him as unforgettable.

We are incredibly proud of her.