Op Donderdag, 25 Oktober, het Hoërskool Ermelo ‘n gesellige aand gereël om die groot borge van 2018 te bedank.
Tydens die geleentheid het EHS hulle waardering en dank betuig aan die borge wat die Erries deur 2018 gedra het.

Aan elkeen wat EHS ondersteun het, hoe groot of klein die bydrae, baie dankie vir elkeen.

Mag die feestyd wat voorlê seën inhou vir elkeen.

Hoërskool Ermelo sien uit daarna om 2019 weer saam met die gemeenskap aan te pak.