Vlnr: Mnr. Faans van der Merwe, me. Chrisna van den Berg, me. Elsa Matthee, mnr. Marius Smit, me. Annemie Martins, me. Carina du Plessis en mnr. Douw Joubert gereed om mekaar die stryd aan te sê op die tennisbaan.

Op Dinsdagaand, 15 Oktober, het Hoërskool Ermelo ‘n tennisfees aangebied waar die leerders en onderwysers mekaar die stryd aangesê het op die baan. Tydens en na die wedstryde het die deelnemers worsbroodjies geniet en almal gesellig verkeer.

Dankie aan elkeen wat deel was van hierdie geleentheid.

Vlnr: Deidre van der Meyden, Frané Swart, Kayla van der Meyden, Jenna Oosthuizen, Carla Ferreira, Caylin Loock, Diederick van der Walt en CJ van Huyssteen gereed en vurig om tennis te speel.