KLAS VAN 2020
In ons wildste drome het ons nooit kon dink hoe ‘n kleine virussie hierdie jaar op sy rug kan omkeer nie.
Jy het al van jou haasbek graad een jaar af gedroom oor die laaste grootmeneer- & grootjufferjaar van jou skoolloopbaan. En nou het alles verander.

Hoe bevoorreg is jy nie!! Jy word nou die geleentheid gegun om nuwe, beter drome te droom. Jy hoef in niemand se voetspore te volg nie, maar kan jou eie nuwes te maak. Geslagte wat na jou kom gaan jou nuwe spore bewonder en verstom staan oor die dinamika en uitsondelike verdeeldingskrag wat julle aan die dag gelê het.

Ons is opgewonde om saam met julle nuwe vore te ploeg. 2020 is ‘n waterskeidingsjaar in die geskiedenis van NHS en ek en jy is met die hand uitgesoek om deel daarvan te wees.

SOLI DEO GLORIA!