Tamar Randell, ‘n leerder van die EHS-Musieksentrum, is onlangs vereer met ‘n toekenning van Unisa vir ‘n besondere prestasie in musiek. Sy is die ontvanger van ‘n Hennie Joubert-merieteprys wat toegeken word aan kandidate wat uitsonderlik presteer in die praktiese of teoretiese musiekeksamens van die Direktoraat Musiek by Unisa.

Slegs die top twee kandidate per graad landswyd kwalifiseer vir hierdie toekenning. Tamar het hierdie toekenning ontvang vir haar prestasie in die graad 4 teorie-eksamen in 2018.

Sy het haar ook deur die jare onderskei as ‘n talentvolle pianis wie se naam ook al op Unisa se ererol pryk, vir kandidate met ‘n punt bo 90% in die praktiese eksamen.

Ons weet dat daar nog ‘n blink toekoms op hierdie jong musikale ster wag!

Baie geluk, Tamar!